Obsługa inwestycji budowlanych

W zakres naszych obowiązków wchodzi szczegółowa obsługa inwestycji budowlanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz bogatej wiedzy, możemy nadzorować budowę, a także przekazywać niezbędne informacje do inwestora. W ramach obsługi inwestycji budowlanych świadczymy usługi kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonywane usługi charakteryzują się najwyższą jakością, a to ze względu na wysoce precyzyjną pracę, zawsze zgodnie z wszelkimi normami, a także oczekiwaniami zleceniodawcy. Warto podkreślić, że jesteśmy w stanie obsługiwać inwestycje w dwóch systemach, głównie projektowym, ale również usługowo-budowlanym. Jeśli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie, skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

 

Usługi kierownika budowy

Świadczone przez nas usługi kierownika budowy obejmują szeroko rozumiany nadzór nad prawidłowym prowadzeniem robót, przestrzeganiem przepisów BHP i zabezpieczeniem placu budowy. W ramach usług kierownika budowy zapewniamy:

  • obsługę całego procesu inwestycyjnego;
  • kontrolę nad przestrzeganiem zaleceń nadzoru budowlanego;
  • dokonywanie wpisów w dzienniku budowy;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • sporządzenie protokołu zakończenia budowy.

 

Usługi nadzoru inwestorskiego

W ramach sprawowanych przez nas nadzorów inwestorskich zapewniamy kontrolę nad zgodnością realizacji budowy z projektem budowlanym, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zajmujemy się również odbiorem robót budowlanych i potwierdzaniem faktycznie wykonanych prac.

Pracownicy budowlani