Ekspertyzy, opinie i przeglądy techniczne

Zajmujemy się przygotowywaniem rzetelnych ekspertyz, opinii i przeglądów technicznych. Wszystko to ma na celu odszukanie ewentualnych nieścisłości, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do katastrofy budowlanej. W naszych szeregach nie brakuje cenionych specjalistów przeprowadzających wymienione prace w sposób precyzyjny. Jeśli uważasz, że czas skorzystać z tego rodzaju usług, to skontaktuj się z nami, chętnie podejmiemy się konkretnego zadania.

 

Przeglądy obiektów budowlanych

Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych. Realizujemy przeglądy roczne, półroczne i pięcioletnie. Sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokonujemy kontroli uwzględniających:

  • stan elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • estetykę obiektu budowlanego i jego otoczenia;
  • stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych;
  • stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej;
  • stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Osoby na budowie patrzą na plan budowy